• Ülkemiz’deki servis merkezleri, paslanmaz çelik üretim silsilesinin son safhası ve en önemli tamamlayıcı unsuru olarak yer almaktadır.
  • Tüm Dünya'da Paslanmaz Çelik Üreticilerinin en önemli tamamlayıcı unsuru Servis Merkezleridir.
  • Dernek faaliyetlerimiz hakkında tüm sektörümüzü bilgilendirmekteyiz.
  • Fason hadde tesisleri yerine Ülkemizde entegre tesislere ihtiyaç vardır.
  • Bu konuda Başkanımızın 2017 yılı mesajını okuyunuz.
BASIN BİLDİRİSİ
23.ARALIK.2014
BASIN BİLDİRİSİ

Değerli Basın Mensupları ve Sanayici Dostlarımız,
Ülkemizde yassı paslanmaz çelik sektörünün büyüklüğü içinde bulunduğumuz yıl itibarı ile 500,000 tona ulaşmış olup, bu da yaklaşık 1 milyar dolar gibi bir değeri ifade etmekte ve tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Paslanmaz çelik, ülkemizde beyaz eşya, mutfak, endüstriyel mutfak, otomotiv, inşaat, makine, kimya,gemi, boru ve profil sanayi gibi bir çok sanayi kolunun ana hammadde girdisi olarak kullanılmakta dolayısıyla fiyatı bu sanayi kollarının toplam maliyetlerinde çok büyük önem arzetmektedir.

2013 yılında İthalat Rejimi Ek Kararı ile 7219 ve 7220 GTİP numaralı paslanmaz çelik soğuk hadde ürünlerine getirilen % 8 gümrük vergisi oranı ile;

1. Söz konusu bu ürünleri ara malı olarak kullanan başta beyaz eşya, otomotiv, kimya, makina imalat, mutfak eşyası, gıda üretim tesisleri gibi sektörlerde artan girdi maliyetleri sebebiyle dünya fiyatlarından hammadde temin imkanlarından sanayicimiz mahrum kalmıştır. Ayrıca iç piyasada fiyatların suni şekilde yükselmesi sebebiyle sektör nihai kullanıcıları cezalandırılmıştır. Sanayici ve imalatçılarımız, ülkemizde fason olarak üretim yapan, bir firmanın insiyatifine mahkum bırakılmışlar ve mağdur edilmişlerdir. Örneğin bu gün uzak doğudan 304 kalite paslanmaz çelik CIF olarak 2400 usd/ton bedelle temin edilebilecek iken, söz konusu tesisten bu malzeme 2750 usd/ton mertebesinde temin edilmektedir. Bu da mevcut dünya fiyatlarından %12 oranında daha pahalıdır.

2. Piyasada oluşan bu fiyat; paslanmaz çelikten üretilen nihai ürünlerin iç piyasaya tesliminde ve mamul ürün ihracatında ciddi maliyet artışlarına sebep olmuş ve ihracatımızın performansı da olumsuz yönde etkilenmiştir.

3. Bir haddehane tesisinin üretim imkanları oldukça sınırlı olup, piyasanın tüm talep ve siparişlerini kalite, ebat ve tip bakımından karşılamasının mümkün olmadığı bilinmektedir.

4. Getirilmiş olan gümrük vergisi ile sağlanan koruma; entegre bir üretim tesisinin olmadığı ülkemizde, sınırlı kabiliyet ve imkanlarıyla kalite devamlılığı ve yeterli ürün gamına sahip olmayan dar bir arz potansiyelinde, nihai kullanıcıların üretim planlarını bozmakta ve üretim kayıpları ile ilave maliyetlere yol açmaktadır.

5. Çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu Türk imalatçısı, söz konusu ithalat rejimi kararı ile daralan piyasa ve ihracaat imkanları sonucu ciddi rekabet sıkıntısı içine girmiş, zaten sıkıntı içinde olan ve ülkenin temel meselesi haline gelen sanayi ve imalat kaynaklı büyüme ve istihdam açısından da ağır darbe almıştır.

Genel anlamda bakılacak olursa;
Paslanmaz çelik üretimi yoğun enerji gerektiren bir sektör olup ülkemizdeki yüksek enerji maliyetleri de dikkate alındığında yerli üretim ürünlerin Uzakdoğu ürünlerinin fiyatlarıyla rekabet edemeyeceği bir gerçektir.


Paslanmaz çelik üretiminde ana hammaddelerin tamamı ülkemizde yetersiz bir arza sahiptir. Ana hammaddelerden ferrokrom çok sınırlı üretilmekte olup, nikel üretimimiz ise bulunmamaktadır. Dünya paslanmaz çelik üretiminin %73 ünün Asya kaynaklı olduğu ve bu üretimin üretimin %50 sinin de sadece Çin’de yapıldığı bilinen bir gerçektir. Mevcut durumda dünyada paslanmaz çelikte ciddi miktarda kapasite fazlalığı bulunmaktadır. Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF – International Stainless Steel Forum) verilerine göre 2013 yılında dünyada toplam kapasitenin %33’ü oranında atıl kapasite oluşmuştur.

Dünya konjonktürünün yukarıda belirtilen konumda olduğu bir dönemde enerjinin önemli bir kısmının ithal edildiği, hammadde kaynaklarının yeterli olmadığı ülkemizde ithali zorunlu ve gerekli hammadde ve ara mamülleri ne kadar ucuza mal edersek sanayicimiz ve dolayısıyla halkımız da o kadar kazanacaktır. Sanayinin rekabetçiliği, hammaddesini dünya fiyatlarında elde etmesinden geçmektedir. Mevcut durum, ülkemizde gerçek anlamda üretimi olmayan bir sanayi girdisinin dünya fiyatlarının çok üstünde mal olmasına yol açmıştır. Bu konuda beklentimiz, mevcut durumun gözden geçirilerek, gümrük vergilerinin revize edilmesi ve sanayicimizin paslanmaz çelik temininde dünya fiyatları ile mal alabilme imkanına takrar kavuşturulmasıdır.

Saygılarımızla

PASDER – PASLANMAZ ÇELİK DERNEĞİ
İSTANBUL, 23.ARALIK.2014
© Copyright 2018 PASDER Paslanmaz Çelik Kullanımını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği                                                                                           kwebtasarım